Календар

Слова > Календар

Календар, або КАЛ+ДАР, або КОЛ+ДАР, або КОЛо+ДАР.

КОЛО в російській мові, це КРУГ.

Слово КОЛО утворене від слова КОЛ, де КОЛ, це зафіксований кілок. Як відомо що саме вбитий КОЛ утворює точне КОЛО (КРУГ), якщо до нього прив’язати тварину, що і роблять на селі, або населення. Так і люди вбивають свій життєвий КОЛ в місці де строять хату і крутяться КОЛО, від туди і сенс слова КОЛО, або ОКОЛО, зона прив’язана до центру з КОЛ. Так і Земля крутиться КОЛО КОЛЯДИ, давня ім’я СОНЦЯ. Від того і свято КОЛЯДИ, день зимового сонцестояння. КОЛО КОЛЯДИ обертається  рік. Свято КОЛЯДИ є центром КОЛОДАРА, або КАЛЕНДАРЯ. З цього свята вже походять КОЛЯДКИ які славять, святять рід наш небесний з головним зберігачем знань, законів, нашим пращуром ДІДУХОМ, що значить ДІД ДУХ, або ДУХОВНИЙ ДІД.

КОЛОДАР через КОЛО СВЯТ (традицій), яке оберігає ДІДДУХ, розкриває чоловіку світобудови ВСЕСВІТНЬОГО КОЛО, як Ш+КОЛ+и.

Мудрість слов’янської культури у тому, що ШКОЛУ КОЛА (будемо так називати слов’янську ШКОЛУ, щоб її не ПЛУТ+али ПЛУТи з сучасною школою) у тому, що ЧОЛО-ВІК, або ЛЮДИНА, може пройти всі її ігрища (правила, аскези, пости, по-дії, зав-данн-я, свята або посвяти) КОЛИ (ви ж пам’ятаєте, що це слово те ж від КОЛ) захочете безпримусово. І навіть більш того, безпримусово, а наслідуя ДІДДУХА, зможете кожне КОЛО (рік,який рокоче, до-по-відає) пройти багато разів поки не станет тим хто веде по КОЛУ, ДІДУХОМ!

КОЛ — це не оцінка, це також цифра, яка є центром Всесвіту. Цифра з якої утворюватися усі цифри, весь математичний світ, крім НУЛЯ ))) Де нуль «0″, це те ж КОЛО, але інша його сторона.

Наші пращури не оцінювали, а творили.

ДІДДУХ- також давнє українське прізвище, як і КОЛЯДИЧ. 

В російській мові КАЛЕНДАРЬ.

На жаль царі спаплюжили нашу віру, мову, культуру, бо вона зруйнує їх віру.