Около

Слова > Около

Около, або О+КОЛ+О

Сенс слова КОЛО, або ОКОЛО, зона прив’язана до центру з КОЛ.

Слово КОЛО утворене від слова КОЛ, де КОЛ, це зафіксований кілок. Як відомо що саме вбитий КОЛ утворює точне КОЛО (КРУГ), якщо до нього прив’язати тварину, що і роблять на селі, або населення. Так і люди вбивають свій життєвий КОЛ в місці де строять хату і крутяться КОЛО.

КОЛОДАР через КОЛО СВЯТ (традицій), яке оберігає ДІДДУХ. Так і Земля крутиться КОЛО КОЛЯДИ, давня ім’я СОНЦЯ. Від того і свято КОЛЯДИ, день зимового сонцестояння. КОЛО КОЛЯДИ обертається  рік. Свято КОЛЯДИ є центром КОЛОДАРА, або КАЛЕНДАРЯ. З цього свята вже походять КОЛЯДКИ які славять, святять рід наш небесний з головним зберігачем знань, законів, нашим пращуром ДІДУХОМ, що значить ДІД ДУХ, або ДУХОВНИЙ ДІД.

Школа, або Ш+КОЛ+а, ш+КОЛ+Я. Розкриває чоловіку світобудови ВСЕСВІТНЬОГО КОЛО.

Мудрість слов’янської культури у тому, що ШКОЛУ КОЛА (будемо так називати слов’янську ШКОЛУ, щоб її не ПЛУТ+али ПЛУТи з сучасною школою) у тому, що ЧОЛО-ВІК, або ЛЮДИНА, може пройти всі її ігрища (правила, аскези, пости, по-дії, зав-данн-я, свята або посвяти) КОЛИ (ви ж пам’ятаєте, що це слово те ж від КОЛ) захочете безпримусово. І навіть більш того, безпримусово, а наслідуя ДІДДУХА, зможете кожне КОЛО (рік,який рокоче, до-по-відає) пройти багато разів поки не станет тим хто веде по КОЛУ, ДІДУХОМ!

КОЛ — це не оцінка, це також цифра, яка є центром Всесвіту. Цифра з якої утворюватися усі цифри, весь математичний світ, крім НУЛЯ ))) Де нуль «0″, це те ж КОЛО, але інша його сторона.

Наші пращури не оцінювали, а творили.

Календар, або КАЛ+ДАР, або КОЛ+ДАР, або КОЛо+ДАР.

КОЛО в російській мові, це КРУГ.

ДІДДУХ- також давнє українське прізвище, як і КОЛЯДИЧ. 

В російській мові КАЛЕНДАРЬ.

На жаль царі спаплюжили нашу віру, мову, культуру, бо вона зруйнує їх віру.